Ukosowarki zbiorników i dennic

Ukosowarki rur, dennic i zbiorników

Mobilne ukosowarki frezujące zbiorników i dennic oraz rur wielkogabarytowych. Przeznaczone do beziskrowego ukosowania w halach fabrycznych,  oraz do pracy terenie. Mniejsze maszyny dedykowane do prac również bezpośrednio na wytwarzanych czy serwisowanych rurociągach przemysłowych (gazociągi, rury preizolowane, rury wodne itp.).

Fazowarki rur wielkogabarytowych oraz zbiorników metalowych wyposażone zostały w głowicę frezującą wielopłytkową do ukosowania "na zimno". Struktura materiału nie zostaje zmieniona, jak ma to miejsce przy obróbce płomieniowej. Proces jest przyjazny środowisku i operatorowi (brak uciążliwych iskier, pyłu oraz dymu). Urządzenia zapewniają bardzo dużą precyzję, co przekłada się na wysokiej jakości spawy oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wad. Obsługa fazowarek jest prosta i nie wymaga nadmiernego wysiłku przez operatora. Wymienne wielokrawędziowe płytki pozwalają na relatywnie niski koszt obróbki metra bieżącego obrabianego materiału.