Ukosowarki ręczne do blach

Ukosowarki blach, profili i detali

Ukosowarki ręczne pomocne w fazowaniu blach mniejszej i średniej grubości oraz kształtowników i rur większych gabarytów. Fazowarki ręczne znacznie ułatwiają przygotowanie elementów przed spawaniem. Nie emitują iskier, szkodliwych dymów i nadmiernego hałasu. Zmniejszają koszty obróbki detali w stosunku do powszechnie używanych szlifierek czy palników. Stosowanie ukosowarek ręcznych zapewnia przede wszystkim powtarzalność procesu. Innymi słowy przy ich użyciu otrzymuje się zawsze nastawione parametry skosu (długość skosu, kąt, wielkość promienia).

Ukosowarki ręczne występują w dwóch typach w zależności od rodzaju napędu lub rodzaju obróbki

  • Strugające, które przy pomocy specjalnego noża wykonującego ruchy posuwisto zwrotne, skrawają krawędź detalu. Ukosowarki tego typu można używać do pracy po prostej, po łuku wewnętrznym i zewnętrznym oraz prowadzić ukosowanie w obydwu kierunkach (prawo - lewo)
  • Frezujące z napędem elektrycznym operujące szybko obrotowymi głowicami (o różnych kątach) z wymiennymi płytkami skrawającymi (prostymi do faz kątowych i promieniowych - do fazowania na R). Dedykowane zarówno do ukosowania prostych krawędzi oraz otworów i łuków
  • Frezujące z napędem pneumatycznym operujące identycznymi głowicami jak ukosowarki elektryczne, jednakże napęd zapewnia, że mogą być użytkowane długotrwale przez przeciążania ukosowarki

Szeroka gama modeli a co za tym idzie – wielkości i mocy pośród ukosowarek ręcznych, pozwala na optymalny dobór do zastosowania oraz obciążalności.