Ukosowarki samojezdne blach

Ukosowarki blach, profili i detali

Samojezdne ukosowarki blach

Ukosowarki samojezdne albo samobieżne blach są to urządzenia przeznaczone do fazowania zewnętrznych krawędzi większych płatów blach. Płat blachy należy ułożyć jedynie na podporach / kobyłkach a ukosowarkę przystawić do krawędzi blachy. Nie potrzeba montowac szyn prowadzących, gdyż ukosowarki tego typu pozycjonują się o ukosowaną krawędź. Z racji tego, że ukosowarka samojezdna usytuowana jest na wózku, łatwo ją przestawiać między stanowiskami bez użycia sprzętu transportowego. Ukosowarki samobieżne Omca posiadają własny napęd [dwu lub czterokołowy], który dociskając dolną płaszczyznę blachy gumowanymi kołami, przesuwa ją wzdłuż obrabianej krawędzi. Na życzenie ukosowarka samobieżna może być wyposażona w system amortyzacji [z amortyzatorem gazowym] nierówności blachy / podłoża. Proces ukosowania prowadzony jest wielo-płytkową wolnoobrotową głowicą frezującą "na zimno" (nie zmieniając struktury materiału), przez co ukosowarki tego typu nadają się do fazowania blach "wrażliwych" na energię jak Duplex, Domex, Weldox, Hardox, Armox itp. Do materiałów twardych ukosowarka może zostać wyposażona w regulator prędkości obrotowej głowicy, przez co można dobrać optymalną prędkość obrotowa do materiału a tym samym oszczędzając zużycie płytek skrawających. Powierzchnia po obróbce jest gładka i pozbawiona tlenków. Proces fazowania zachodzi wydajnie i powtarzalnie a jednocześnie bez pyłu, dymu i z niskim poziomem hałasu oraz bez nadmiernego wysiłku operatora. Warto również nadmienić, że samojezdne ukosowarki Omca operują standardowymi płytkami skrawającymi, przez co proces jest ekonomiczny a wybór szeroki, co do rodzaju do danego zadania / materiału.

Ze względu na potrzeby oraz rodzaj zastosowanej głowicy fazującej, wyróżnić można kilka typów ukosowarek

Typy ukosowarek samojezdnych Omca

  • Ukosowarki samojezdne do fazowania pod kątem (na V, K, Y) : modele 900, 900Plus, 900BigPlus, 930, 930Big
  • Ukosowarki samojezdne do fazowania wąsko-szczelinowego (na J/U) : modele 920J, 920R
  • Planowarko ukosowarki samojezdne do fazowania I (planowanie czoła blachy) : modele 930, 930Big
  • Ukosowarko zatępiarka samojezdna model 910 do fazowania obustronnego blach pod kątem (na X, K) oraz planowania krawędzi blach na i oraz usuwania plateru

Warto również podkreślić, że ukosowarki samobieżne Omca mogą również pracować bez wózka, przez co można je zastosować w niestandardowych warunkach : na dwuteownikach wielkogabarytowych / na blachownicach / na cargach czy też dennicach o dużych średnicach.