Ukosowarki samojezdne blach

Ukosowarki blach, profili i detali

Samojezdne ukosowarki blach

Samojezdne ukosowarki blach są to urządzenia przeznaczone do fazowania zewnętrznych krawędzi większych płatów blach. Trzeba je ułożyć na podporach / kobyłkach a ukosowarkę przystawić do krawędzi blachy. Z racji tego, że ukosowarka samojezdna usytuowana jest na wózku, łatwo ją przestawiać między stanowiskami bez użycia sprzętu transportowego. Ukosowarki samobieżne Omca posiadają własny napęd, który dociskając dolną płaszczyznę blachy kołami napędowymi, przesuwa ją wzdłuż obrabianej krawędzi. Ukosowarka samojezdna nie potrzebuje również szyn prowadzących, gdyż prowadnicą jest dla niej obrabiana krawędź blachy. Proces  prowadzony jest wielo-płytkową wolnoobrotową głowicą frezującą "na zimno" (nie zmieniając struktury materiału), przez co ukosowarki tego typu nadają się do fazowania blach "wrażliwych" na energię jak Duplex, Domex, Weldox, Hardox, Armox itp. Powierzchnia po obróbce jest gładka i pozbawiona tlenków. Proces fazowania zachodzi wydajnie i powtarzalnie a jednocześnie bez pyłu, dymu i z niskim poziomem hałasu oraz bez nadmiernego wysiłku operatora.

Ze względu na potrzeby oraz rodzaj zastosowanej głowicy fazującej, wyróżnić można

Samojezdne ukosowarki - jakie mamy typy:

  • Ukosowarki samojezdne do fazowania pod kątem (na V, K, Y) : modele 900, 900Plus, 900BigPlus, 930
  • Ukosowarki samojezdne do fazowania wąsko-szczelinowego (na J/U) : modele 920J, 920R
  • Planowarko ukosowarki samojezdne do fazowania I (planowanie czoła blachy) : modele 930, 930Big
  • Ukosowarko zatępiarka samojezdna model 910 do fazowania obustronnego blach pod kątem (na X, K) oraz planowania krawędzi blach na I oraz usuwania plateru

Nierówności blach w stosunku do podłoża koryguje system zawieszenia z amortyzatorem pneumatycznym.