Ukosowarki frezujące OMCA

Ukosowarki ręczne do blach

Ręczne ukosowarki / fazowarki skrawające firmy OMCA z głowicą wyposażoną w zestaw płytek Cermet lub Widia. Przeznaczone do frezowania na zadany kąt [ustawiany – nie trzeba wymieniać głowic] krawędzi większych detali stalowych / aluminiowych i nierdzewnych, celem przygotowania ich do spawania. Prowadzenie ręczne ukosowarek po krawędzi detalu, ułatwiają osłonięte przed wiórami rolki jak również płyta ustalająca. Płyty ustawiające ułatwiają również rozpoczynanie ukosowania, co stanowi ułatwienie przy ukosowaniu krótszych odcinków, gdzie trzeba często zaczynać proces. Pewny chwyt zapewniają uchwyty ramowe, które stanowią osłonę ukosowarki podczas upadku lub uderzenia. Żeliwny odlew w którym osadzona jest głowica fazująca, emituje drgania i co za tym idzie – hałas. Tego typu ukosowarka do osiągnięcia maksymalnego wymiaru fazy, wymaga wieloprzejściowego fazowania grubszych elementów. Fazowarki skrawające ręczne Omca, pozostawiają równą gładką powierzchnię ukosu i dedykowane są do ukosowania

  • wzdłużnego i końców profili zamkniętych i otwartych
  • dennic, zbiorników i rur większych średnic
  • dużych kół i okręgów

Modele 700 i 760 posiadają trójfazowe silniki, które odporne są na ciężkie warunki przemysłowe. Nie wymagają również takiej obsługi jak maszyny jednofazowe. Nie trzeba wymieniać szczotek i regenerować przekładni, gdyż głowica fazując umieszczona jest bezpośrednio na wale napędowym silnika.