Ukosowarki frezujące OMCA

Ukosowarki ręczne do blach

Ręczne ukosowarki / fazowarki skrawające firmy OMCA z głowicą wyposażoną w zestaw płytek Cermet lub Widia. Przeznaczone do frezowania na zadany kąt krawędzi przestrzennych cieńszych detali stalowych / aluminiowych i nierdzewnych, celem przygotowania ich do spawania. Prowadzenie ręczne ukosowarek po krawędzi detalu, ułatwiają osłonięte przed wiórami rolki jak również płyta ustalająca. Pewny chwyt zapewniają uchwyty ramowe, które stanowią osłonę ukosowarki podczas upadku lub uderzenia. Ze względu na swoją specyfikę, ukosowarka tego typu emituje drgania i hałas, wymaga wysiłku i wieloprzejściowego fazowania grubszych elementów. Fazowarki skrawające ręczne Omca, pozostawiają równą gładką powierzchnię ukosu i dedykowane są do ukosowania

  • wzdłużnego i końców profili zamkniętych i otwartych  
  • dennic, zbiorników i rur większych średnic
  • dużych kół i okręgów