Ukosowarki strugające TRUMPF

Ukosowarki ręczne do blach

Ręczne ukosowarki/fazowarki strugające firmy Trumpf, wyposażone w prostopadłościenne noże, które dłutują detal na
zadany kąt. Przeznaczone są do fazowania cieńszych blach i profili zamkniętych oraz rur wielkogabarytowych.

Urządzenie TKF obrabia detale w jednym przejściu, uzyskując pełną długość skosu. Proces odbywa się „na zimno”, bez
podgrzewania materiału i tym samym zmian jego struktury. Może byś prowadzony w obu kierunkach i zaczynać się w
dowolnym miejscu detalu. Noże można ostrzyć i używać wielokrotnie, co stanowi o ekonomiczności ukosowarek Trumpf.

Fazowarki TKF dedykowane są do przygotowania przed spawaniem stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnych i
kwasoodpornych oraz aluminium. Prowadzenie wzdłuż krawędzi po prostej, po łuku czy w otworach odbywa się
praktycznie bez oporów. Powyższe cechy, a także niewielki ciężar urządzeń TKF sprawia, że bez wysiłku można
obsługiwać ręcznie. Przy dużych długościach detali dwa największe modele można doposażyć w mechaniczny napęd
jazdy.