Ukosowarki stacjonarne wytaczające do rur

Ukosowarki rur, dennic i zbiorników

Stacjonarne ukosowarki rur do precyzyjnego fazowania ścianek większej grubości na zadany kąt lub kształt J / U, planowania czoła czy podtaczania. Konstrukcja fazowarek stacjonarnych pozwala na szybką i precyzyjną obróbkę rur grubościennych różnych długości. Samocentrujący uchwyt szczękowy chwyta i blokuje rurę, co zapewnia jej sztywne i właściwe ustawienie. Głowica robocza wyposażona w noże skrawające (z wymiennymi płytkami) odpowiednie do danego zadania, precyzyjnie i wydajnie fazuje koniec rury. Może to robić od zewnątrz jak i wewnątrz (kalibracja rury) oraz od czoła (planowanie rury). Proces fazowania zachodzi „na zimno” i nie zmienia struktury materiału. Ukosowarka stacjonarna rur może być wyposażona w układ śledzenia owalu rury, pozwalający ukosować rury z błędem owalności. Może być również wykorzystywana do rur ze szwem spiralnym.

Fazowarki stacjonarne rur są bardzo wydajne tak więc dedykowane do poniższych prac

  • fazowanie rur ze stali konstrukcyjnych, wysokowytrzymałych (X70, X80) energetycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych  
  • fazowanie rur instalacyjnych energetycznych / chemicznych, paliwowych, gazociągowych 
  • fazowanie rur dużych długości, krótkich odcinków rur, kolan, łuków