Stacjonarne ukosowarki szlifujące Gerima

Ukosowarki stacjonarne blach

Stacjonarne fazowarki szlifujące Gerima to zaawansowane maszyny ze sterowaniem numerycznym procesu ukosowania krawędzi blach. Przeznaczone do wysokowydajnej długiej pracy w firmach o dużych wymaganiach jakościowych. Z uwagi na rodzaj narzędzia (specjalny pas ścierny) - maszyny radzą sobie zarówno z grubymi detalami jak i z materiałami trudnymi w obróbce jak stale wysokostopowe, wysokowytrzymałe, odporne na ścieranie, pancerne itp.

Występują w dwóch grupach maszyn

  • z ruchomym agregatem fazującym, gdzie obrabiana blacha jest nieruchoma
  • ze stacjonarnym agregatem fazującym, gdzie obrabiana blacha porusza się

Fazowarki szlifujące operują na szerokim zakresie konta, co pozwala na wykonywanie faz wielostopniowych – zarówno spawalniczych jak i redukcji grubości blach (tzw. taperingu), planowania (wyrównywania krawędzi) blach. Przez szeroki zakres możliwego wyposażenia maszyn (systemy podające czy obracające blachy), proces fazowania staje się zautomatyzowany, przez co nie jest tak pracochłonny oraz efekty są powtarzalne – niezależnie od umiejętności operatora. Z uwagi na budowę maszyn, mogą one pracować w wysokich cyklach produkcyjnych i wielozmianowo, bez obawy o przestoje. Przez co można je umieszczać jako podzespoły złożonych linii produkcyjnych konstrukcji metalowych. Ważnym aspektem jest również ekonomika procesu tego typu fazowarek, które gwarantują niski koszt metra obrabianej blachy.