Fazowanie termiczne czy mechaniczne

Blog

Fazowanie termiczne blach

Często spotykane w firmach fazowanie termiczne blach - realizowane palnikami plazmowymi lub zasilanymi gazami palnymi. Prowadzone ręcznie lub zmechanizowane [sekatory gazowe], często już dziś realizowane przez portalowe wypalarki sterowane CNC. Z uwagi na wszechstronność zastosowania to bardzo popularna technologia przygotowania krawędzi blach do spawania. Niewątpliwie to prawda, stąd jest tak rozpowszechniona i popularna, jednakże niesie ze sobą również niekorzystne czynniki – a są to między innymi

 • przegrzanie krawędzi blachy [szczególnie mocne przy dużych fazach np. redukcje] a tym samym zmiana struktury materiału
 • nierówna „poszarpana” krawędź przy stosowaniu palników ręcznych, którą trzeba później żmudnie szlifować
 • zanieczyszczenie przez dymy i pyły a przez to obciążenie środowiska i pracowników
 • późniejsze deformacje występujące szczególnie często w przypadku wąskich pasów blach

Fazowanie mechaniczne blach

Dlatego też coraz powszechniejsze stają się metody mechanicznego fazowania krawędzi blach głowicą frezującą (z wymiennymi wielo-krawędziowymi płytkami skrawającymi), a są to między innymi:

Zalety fazowania mechanicznego

 • brak odkształceń spowodowanych relaksowaniem naprężeń wywołanych energią cieplną
 • brak zmian struktury blachy spowodowanym jej przegrzaniem płomieniem
 • brak potrzeby szlifowania a tym samym wytwarzania hałasu, iskier i pyłu
 • precyzje przygotowania krawędzi bez konieczności dodatkowej obróbki
 • brak dymów i potrzeby ich odciągania oraz filtrowania

Gdzie zatem można wykorzystywać metody mechanicznego fazowania krawędzi blach i jakie korzyści można z nich osiągać?

 • Szybkie fazowanie zarówno małych elementów jaki i dużych blach bez straty czasu na montaż szyn prowadzących sekator gazowy
 • Fazowanie stali wysokowytrzymałych, trudnościeralnych, pancernych pozwalające na zachowanie ich własności mechanicznych.
 • Fazowanie elementów przeznaczonych do spawania zrobotyzowanego i zmechanizowanego. Z uwagi na dokładność przygotowania i gładką krawędź.
 • Fazowanie kształtowe na J/U jako przygotowanie do spawania wąskoszczelinowego. Przy grubszych elementach daje to wymierne oszczędności w materiałach spawalniczych, gazach osłonowych, roboczogodzinach.
 • Wyrównywanie krawędzi blach po wypalaniu tzw. planowanie
 • Fazowanie krawędzi blach na wymagany promień R – pod malowanie, przepusty kablowe lub inne przewody instalacyjne

Jeśli chciałbyś dobrać odpowiednią ukosowarkę do Twojej specyfiki pracy, napisz do nas – info@ukosowarki.com.pl lub zadzwoń 503-569-621. Chętnie pomożemy Ci dobrać optymalną maszynę wraz z osprzętem właściwym do danego zadania.