Fazowarka czy Frezarka

Blog

Fazowarka zamiast frezarki - kiedy i po co?

Frezarki co to za urządzenia

Są to bardzo popularne obrabiarki krawędzi elementów metalowych. Używają głowic z płytkami skrawającymi (czasami frezów monolitycznych) do ścinania krawędzi detalu pod kątem lub na promień jak również wyrównywania powierzchni detali. Świetnie się sprawdzają przy grubych elementach i potrzebie wielo-przejściowej obróbki.

Fazowarki co to za urządzenia

Są można w uproszczeniu powiedzieć frezarki ale do frezowania jedynie krawędzi. Główną różnicą jest również to, że nie mocujemy obrabianego przedmiotu (jak jest to konieczne we frezarce) a przesuwamy fazowarkę wzdłuż obrabianej krawędzi lub fazowany przedmiot (w przypadku fazowarek stacjonarnych). Co to daje

  • znaczną oszczędność czasu obróbki 
  • mniejsze wymagania co do kwalifikacji operatora - szybkie szkolenie 
  • elastyczność zastosowania, gdyż dobrze dobrana fazowarka nie ma ograniczenia co do wielkości i kształtu detalu
  • niższy koszt robocizny, gdyż fazowarka jest tańsza od frezarki, co przekłada się na zmniejszenie kosztu roboczogodziny   

Przykłady, gdzie fazowarka sprawdza się lepiej od konwencjonalnej frezarki i podane argumenty dlaczego tak jest

  • Fazowanie detali o skomplikowanych kształtach – Znaczne skrócenie całkowitego czasu zaangażowania maszyny z uwagi na znaczne skrócenie czasu montażu

  • Fazowanie profili o różnych długościach i rodzajach cięcia – Tutaj czasami zastosowanie konwencjonalnej frezarki jest trudne lub prawie niemożliwe, przy większych długościach elementów

  • Fazowanie krawędzi detali na promień / przed malowaniem – Szybka praca oparta na kopiowaniu po krawędzi obrabianego detalu, co bardzo skraca czas i przyspiesza proces obróbki

  • Fazowanie płyt i płaskowników bez konieczności ich montowania - Relatywnie prosta i mało obciążająca czynność, aczkolwiek absorbująca stosunkowo dużo czasu na konwencjonalnej frezarce

  • Fazowanie krawędzi płatów blach bez konieczności ich przemieszczania – Czasami włożenie do frezarki ciężkiego elementu nastręcza wielu logistycznych trudności z uwagi na gabaryt i ciężar elementu. Bezpieczniejsze i efektywniejsze jest użycie falowarki samojezdnej

Jeśli chcesz poprawić proces fazowania krawędzi i zdjąć część pracy z frezarek – skontaktuj się z nami na info@ukosowarki.com.pl lub telefonicznie 503-569-621

W przypadku chęci zwiększenia efektywności pracy Twojej frezarki [konwencjonalnej czy CNC] skorzystaj z tych głowic https://ukosowarki.com.pl/page/glowice-gerima-do-frezarek a możesz zyskać na efektywności procesu