Ukosowarki rur - rodzaje

Blog

Ukosowarki rur - rodzaje

Ukosowanie mechaniczne rur daje szereg zalet w stosunku do termicznego wykonywanego palnikiem lub manualnego szlifierką. Są to między innymi

  • Precyzja przygotowania – co ma niebagatelne znaczenie na późniejszy proces spawania
  • Możliwość wykonania zarówno fazowania od zewnątrz jak i planowania czoła czy wewnętrznego podtoczenia
  • Brak zmian strukturalnych materiału, jak ma to miejsce przy obróbce termicznej, co stanowi ważny argument przy rurach ze stali kwasoodpornej oraz kotłowej i wysokowytrzymałej
  • Możliwość uzyskiwania różnego rodzaju kształtu – jak np. U/J

Niemniej jednak powstaje pytanie – jaka ukosowarkę / fazowarkę rur wybrać? Poniżej przedstawiam ich rodzaje

1. Ukosowarki mobilne rur to maszyny, które można łatwo transportować i operować nimi w warunkach polowych. Z uwagi na swoje niewielkie gabaryty oraz masę może się nimi posługiwać pojedynczy operator. Z uwagi na rodzaj procesu należało by tu wyróżnić dwie podgrupy

- Fazowarki wytaczające rur operujące nożem, który podobnie jak w procesie toczenia skrawa ściankę od zewnątrz lub od czoła pod kątem jak i na J/U. Tego typu maszyny szczególnie dobrze sprawdzają się przy mniejszych średnicach rur i ograniczonych ściankach. Co prawda istnieją również falowarki, które radzą sobie z większymi średnicami i grubszymi ściankami, ale są to już stosunkowo ciężkie maszyny.

- Fazowarki frezujące rur operujące głowicą wyposażone w płytki skrawające podobne jak w procesach frezowania. https://ukosowarki.com.pl/product/view?id=53. Tego typu maszyny sprawdzają się dobrze rurach instalacyjnych o średniej grubości ścianki oraz średnicach powyżej 200mm. Błąd kształtu rury nie stanowi dla nich problemu, gdyż poruszają się po ściance. W przypadku tego rodzaju fazowarek mogą one wykonywać precyzyjne fazowanie pod kątem, jako przygotowanie pod późniejsze spawanie. Lekkość i łatwa operatywność (szybkość zakładania) to niewątpliwe zalety tego rodzaju fazowarek.

- Fazowarko przecinarki pierścieniowe rur to specyficzny rodzaj maszyny, która zarówno może ciąć rurę jak i ukosować jej ściankę. Maszyny tego typu są dość skomplikowane w montażu zatem rzadziej używane. Niemniej jednak z uwagi na swoje cechy, są czasami niezastąpione w remontach na instalacjach.

2. Ukosowarki stacjonarne rur to maszyny dysponujące większymi możliwościami jeśli chodzi o zakres obróbki. W zależności od modelu można wykonywać nimi różne rodzaje operacji na rurach o grubszych ściankach. Z uwagi na rodzaj procesu wyróżniamy zasadniczo dwa rodzaje fazowarek stacjonarnych rur

- Fazowarki wytaczające rur operujące głowicą wyposażoną od jednego do kilku narzędzi wytaczających – podobnych jak w procesie toczenia. https://ukosowarki.com.pl/page/ukosowarki-stacjonarne-wytaczajace. Mogą one zarówno wykonywać fazowania zewnętrzne pod kątem oraz na J/U, planować czoło rury celem jej wyrównania np. po cięciu, podtaczać wewnętrznie celem kalibracji. Doposażone w odpowiedni osprzęt mogą również fazować kolana.

- Fazowarki frezujące rur operują głowicą wyposażona w płytki skrawające, które obrabiają z dużą precyzją ściankę rury pod kątem (w zależności od modelu – z zewnątrz jaki i od wewnątrz). Z uwagi na większą sztywność oraz moce silników, mogą operować na większych grubościach ścianek oraz trudniejszych rodzajach materiałów.

inTechMET zajmuje się doborem profesjonalnych dedykowanych do danego zadania fazowarek rur i zbiorników, których szeroki wybór znajdziesz tutaj https://ukosowarki.com.pl/page/mechaniczne-rur